Miasto Pokazowe

PLATFORMA INFROMACYJNO-PŁATNICZA

MIASTO RACIĄŻ

Projekt współfinansowany z środków Unijnych

Informacje

Sprawdź informacje dotyczące twoich nieruchomości, zobowiązań podatkowych, deklaracje gospodarki odpadami komunalnymi.

Zobowiązania

W serwisie PLIP możesz sprawdzić i uregulować przez internet swoje zobowiązania wobec Miasta Raciąża, m.in. podatek od nieruchomości, od środków transportowych, rachunki za gospodarkę odpadami komunalnymi. Wkrótce opłacisz także opłaty za użytkowanie wieczyste, mandaty Straży miejskiej i inne zobowiązania.

Co to jest PLIP?


PLIP – to platforma prezentująca informacje o należnościach podatkowych mieszkańców, umożliwiająca w łatwy i szybki sposób uregulowanie należności przy zachowaniu pełnej kontroli nad terminami płatności oraz nad stanem zobowiązań wobec gminy. PLIP przeznaczony jest dla osób fizycznych, legitymujących się numerem PESEL oraz dla osób prawnych posiadających wskazanego pełnomocnika.

Jak zacząć?


Logowanie do Platformy informacyjno-płatniczej PLIP odbywa się przy pomocy Profilu Zaufanego lub dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Po wybraniu na stronie startowej przycisku „Zaloguj login.gov.pl” następuje przekierowanie do strony logowania Węzła Krajowego Identyfikacji Elektronicznej. Tam użytkownik wybiera metodę logowania i wprowadzana niezbędne dane uwierzytelniające. Wtedy następuje powrotne przekierowanie do PLIP, gdzie użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem i informacjami o przetwarzaniu jego danych osobowych i uzupełnić wymagane dane. Po potwierdzeniu użytkownik posiada już możliwość przeglądania informacji o zobowiązaniach oraz uregulowania wybranych należności w kontekście podmiotu zalogowanego w Węźle Krajowym.

 • 1. Załóż konto

  Należy założyć konto na platformie ePUAP2 przy pomocy formularza elektronicznego dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/ wps/portal/rejestracja-konta. Sprawdź informacje dotyczące twoich nieruchomości, zobowiązań podatkowych, deklaracje gospodarki odpadami komunalnymi.

 • 2. Potwierdź profil

  Po zalogowaniu na założone konto należy potwierdzić Profil Zaufany przy pomocy bankowości elektronicznej (logując się do swojego banku) lub wypełnić i złożyć elektroniczny wniosek o założenie profilu zaufanego (procedura dostępna pod adresem: http://epuap.gov.pl/ wps/portal/E2_ZalozProfil).

 • 3. Potwierdź dane

  W przypadku potwierdzania Profilu Zaufanego poprzez złożenie elektronicznego wniosku należy po jego elektronicznym złożeniu udać się z dowodem tożsamości do placówki umożliwiającej potwierdzenie danych identyfikacyjnych (np. Urząd Miasta, Urząd Skarbowy; lista pozostałych placówek, w których można potwierdzić Profil Zaufany, dostępna jest na stronie ePUAP dla zalogowanych użytkowników).

 • 4. Zaloguj się

  Po potwierdzeniu Profilu Zaufanego można przystąpić do logowania do portalu PLIP.